Εσπεριδοειδών σε Γλάστρα

Σε γλάστρα 10 Λίτρα λεμόνι
Σε γλάστρα 10 Λίτρα μανταρινιά κλημεντίνη
Σε γλάστρα 10 Λίτρα μανταρινιά Χίου
Σε γλάστρα 20 Λίτρα κουμκουατ
Σε γλάστρα 20 Λίτρα λεμόνι
Σε γλάστρα 20 Λίτρα μανταρινιά
Σε γλάστρα 20 Λίτρα μανταρινιά κλημεντίνη
Σε γλάστρα 20 Λίτρα μανταρινιά Χίου
Σε γλάστρα 20 Λίτρα πορτοκαλιά
Σε γλάστρα 50 Λίτρα μανταρινιά
Σε γλάστρα 50 Λίτρα πορτοκαλιά
Σε γλάστρα 150 Λίτρα λεμόνι (1)
Σε γλάστρα 150 λίτρα λεμόνι (2)