Ελίες Διαμορφωμένες

ΕΛΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ

«Φωτογραφίες»

ΚΩΔ
ΠΟΙΚΙΛΙΑ
ΥΨΟΣ ΚΟΡΜΟΥ
000019
ΜΠΟΝΖΑΪ
ΜΕΓ. ΓΛΑΣΡΑΣ 12×13
000020
ΜΠΑΛΑ ΜΙΝΙ
0,20m
000021
ΜΠΑΛΑ ΜΙΝΙ
0,30m
000022
ΜΠΑΛΑ
0,50m
000024
ΜΠΑΛΑ
0,70m
000025
ΜΠΑΛΑ
1,20m
000026
ΣΠΙΡΑΛ
000027
ΣΠΙΡΑΛ ΓΙΓΑΣ
000028
ΣΠΙΡΑΛ ΜΙΝΙ
000029
ΠΛΕΚΤΗ (x2)
000030
ΠΛΕΚΤΗ (x3)
000031
ΜΠΑΛΑ
1,00m (περιπ. 8/10)
000032
ΜΠΑΛΑ
1,00m (περιπ. 10/12)
000033
ΜΠΑΛΑ
1,00m (περιπ. 14/16)
000034
ΜΠΑΛΑ
1,00m (περιπ. 16/18)
000035
ΜΠΑΛΑ
1,00m (περιπ. 18/20)
000036
ΜΠΑΛΑ
0,60m (περιπ. 30/35)
000037
ΠΟΝ ΠΟΝ
1,00m (περιπ. 14/16)